Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1214/KH-UBND   Ngày ky´: 24/03/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT4202-1648086471321-15361528.docx
DT4202-1648086471321-15361528(24.03.2022_15h25p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung