Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 181/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua 03 xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 181_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà