Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3346/UBND-TCD   Ngày ky´: 14/08/2023  
  Trích yếu: V/v xử lý đối với các trường hợp tại Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  
Tệp đính kèm:
DT12899-1691810110671-98894016.doc
DT12899-1691810110671-98894016_converted(14.08.2023_10h51p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung