Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1825/KH-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT6231-1651046457658-47574630_nguyendinhtuan-28-04-2022_09h38p11.doc
DT6231-1651046457658-47574630_nguyendinhtuan-28-04-2022_09h38p11(29.04.2022_10h42p14)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến