Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 36/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10035-1687859143616-12986286_vominhtam-28-06-2023_11h51p53.docx
36 QĐ-UBND_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào