Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 56/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1787-1676170253354-31938787_nnminh-13-02-2023_15h10p08.docx
DT1787-1676342682480-56528195.docx
DT1787-1676170253354-31938787_nnminh-13-02-2023_15h10p08_converted(14.02.2023_14h25p16)_signed.pdf
KE HOACH KEM THEO QD 56(14.02.2023_14h35p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương