Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1839/CT-UBND   Ngày ky´: 11/05/2023  
  Trích yếu: V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Tệp đính kèm:
DT6860-1683471595819-92979265_nguyenthithanhbinh-10-05-2023_17h55p17.docx
DT6860-1683471595819-92979265_nguyenthithanhbinh-10-05-2023_17h55p17(11.05.2023_08h25p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình