Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2794/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/06/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT9766-1656316151898-35473282.doc
DT9766-1656316151898-35473282(27.06.2022_20h12p50)_signed.pdf
CV BYT gui cac Vien, SYT ve tang cuong cong tac tiem chung VX 26.6.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc