Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1485/KH-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT5138-1649320033804-05466454.doc
DT5138-1649320033804-05466454(08.04.2022_14h20p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc