Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1580/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn thành phố PRTC đợt cuối.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1580_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến