Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4082/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/09/2022  
  Trích yếu: V/v thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT14465-1663216449973-00062859.pdf
DT14465-1663216228691-90975144_nguyendinhtuan-18-09-2022_10h02p59.doc
DT14465-1663216228691-90975144_nguyendinhtuan-18-09-2022_10h02p59(19.09.2022_13h28p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh