Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1637/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/10/2019  
  Trích yếu: phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C huyện Bác Ái, hạng mục: Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1637_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường