Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2303/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ/CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2303_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng