Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 911/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/06/2020  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ bồn chứa nước cho các địa phương để trữ nước sinh hoạt phục vụ nhân dân do ảnh hưởng hạn hán năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 911_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung