Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 12/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: V/v Ban hành Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT402-1673229235349-35168791.doc
DT402-1673229235368-71815581.doc
DT402-1673229235349-35168791_converted(10.01.2023_14h11p04)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 12(10.01.2023_14h15p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc