Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 321/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/03/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4025-1647852775757-72778258_nguyenthithanhbinh-22-03-2022_10h46p42.docx
DT4025-1647852775757-72778258_nguyenthithanhbinh-22-03-2022_10h46p42_converted(23.03.2022_10h15p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương