Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 864/KH-UBND   Ngày ky´: 13/03/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
Tệp đính kèm:
DT3370-1678355242756-77028207.doc
DT3370-1678355242756-77028207(13.03.2023_09h08p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến