Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1866/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 01/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP1866_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến