Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 284/QĐ-UBND   Ngày ky´: 13/03/2022  
  Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT3438-1646959851009-27184811.doc
DT3438-1646959851009-27184811_converted(13.03.2022_18h45p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung