Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 791/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2605-1645687287460-51303147.docx
DT2605-1645687287460-51303147(28.02.2022_15h50p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc