Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1786/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 27/05/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng về dân quân tự vệ.  
Tệp đính kèm:
CVVP1786_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý