Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2038/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
tham muu trien khai QDTTCP (TTCP 749).doc
tham muu trien khai QDTTCP (11.06.2020_14h08p27)_signed.pdf
749_QD-TTg_03062020.docx
749_QD-TTg_03062020_1-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình