Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3278/QĐ-CĐNB   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 3278_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến