Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 824/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/07/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2022  
Tệp đính kèm:
DT10215-1656917492520-99508785.doc
DT10215-1656917492520-99508785_converted(05.07.2022_09h47p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc