Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3190/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công văn số 96/HĐND-VP ngày 27/8/2020 của HĐND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3190_signed.pdf
96.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh