Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 845/KH-BCĐ   Ngày ky´: 22/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT2893-1646185127212-43172293_nnminh-02-03-2022_14h52p01.doc
DT2893-1646185127212-43172293_nnminh-02-03-2022_14h52p01(02.03.2022_16h44p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung