Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 123/KH-UBND   Ngày ky´: 11/01/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT352-1641779988404-87176567.docx
DT352-1641779988404-87176567(11.01.2022_07h45p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý