Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5584/KH-UBND   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo  
Tệp đính kèm:
DT20284-1671677212780-82482350.doc
DT20284-1671677212780-82482350(23.12.2022_09h33p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến