Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 875/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/12/2021  
  Trích yếu: Về việc Ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ma Trai  
Tệp đính kèm:
DT21427-1640167694468-54853799.doc
DT21427-1640167694468-54853799(23.12.2021_14h35p49)_signed.pdf
QUY TRINH VAN HANH KEM THEO QD 875(23.12.2021_14h39p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín