Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 81/2021/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/11/2021  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT18969-1636872638523-74746851_nnminh-15-11-2021_17h18p39.doc
DT18969-1636872638523-74746851_nnminh-15-11-2021_17h18p39_converted(16.11.2021_08h52p33)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh