Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1281/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/07/2020  
  Trích yếu: V.v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh; lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 2.  
Tệp đính kèm:
QDCT1281_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến