Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1339/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/04/2023  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT5050-1680827899663-79562143.doc
DT5050-1680827899663-79562143_converted(07.04.2023_16h30p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam