Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 07/01/2020  
  Trích yếu: V.v tổ chức triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.  
Tệp đính kèm:
CVVP35_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng