Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4811/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/11/2022  
  Trích yếu: V/v tập trung đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT17211-1667460327787-91851637_lehuyen-03-11-2022_19h53p21.doc
DT17211-1667460327787-91851637_lehuyen-03-11-2022_19h53p21(04.11.2022_08h08p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung