Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1068/KH-UBND   Ngày ky´: 22/03/2023  
  Trích yếu: V/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3785-1679141483322-74646086.doc
DT3785-1679141483322-74646086_converted(22.03.2023_14h12p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc