Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1648/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025  
Tệp đính kèm:
DT6423-1682473378025-85222429.doc
DT6423-1682473378025-85222429(26.04.2023_15h35p50)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc