Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2650/UBND-KTTH   Ngày ky´: 01/07/2023  
  Trích yếu: V/v khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
Tệp đính kèm:
DT10245-1688118297832-55258214.pdf
DT10245-1688118297911-57021529.pdf
DT10245-1688118263120-00918754_nguyenthithanhbinh-30-06-2023_16h56p50.doc
DT10245-1688118263120-00918754_nguyenthithanhbinh-30-06-2023_16h56p50_converted(01.07.2023_10h07p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình