Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2058/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/05/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện 416/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT7168-1652686638946-97823944_nguyendinhtuan-16-05-2022_16h37p01.doc
DT7168-1652686638946-97823944_nguyendinhtuan-16-05-2022_16h37p01_converted(17.05.2022_08h53p16)_signed.pdf
416_CD-TTg_13052022-signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc