Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1649/KH-UBND   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021  
Tệp đính kèm:
KHUB-phat-dong-thu-nop-ngan-sach-NN_nguyendinhtuan-05-04-2021_23h25p55.doc
KHUB-phat-dong-thu-nop-ngan-sach-NN_nguyendinhtuan-05-04-2021_23h25p55_converted(06.04.2021_13h55p05)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc