Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3129/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 12/08/2019  
  Trích yếu: V.v báo cáo việc thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP3129_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến