Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 208/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/02/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2237-1676879484668-31262320.doc
DT2237-1676879484668-31262320_converted(22.02.2023_09h48p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn