Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 39/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/07/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT11507-1658808668560-85927020.docx
DT11507-1658808658660-03837273.docx
DT11507-1658808658660-03837273_converted(27.07.2022_15h10p47)_signed.pdf
DT11507-1658808668560-85927020.docx(27.07.2022_15h14p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam