Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 277/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/03/2023  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3231-1678266744269-30684015_vominhtam-08-03-2023_16h18p25.doc
DT3231-1678266744269-30684015_vominhtam-08-03-2023_16h18p25_converted(09.03.2023_08h06p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn