Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2745/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện 815/CĐ-BYT của Bộ Y tế  
Tệp đính kèm:
DT9474-1655869587376-70920466.doc
DT9474-1655869587376-70920466(24.06.2022_09h33p29)_signed.pdf
Công điện Bộ Y tế gửi UBND tỉnh tăng cường PCSXH 17.6.2022.pdf
815.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc