Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1581/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết HĐLĐ là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên bàn thành phố PRTC đợt cuối.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1581_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến