Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3106/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 21/08/2020  
  Trích yếu: V/v tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3106_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung