Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 28/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 20/05/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT7642-1684464363720-34050075.doc
DT7642-1684464363720-34050075_converted(20.05.2023_21h01p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung