Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3422/UBND-TCD   Ngày ky´: 18/08/2023  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT13227-1692240053893-15638696.doc
DT13227-1692240563306-75567083.pdf
DT13227-1692240053893-15638696_converted(18.08.2023_08h35p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí