Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1044/QĐ-UBND   Ngày ky´: 02/07/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1044_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến