Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1875/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/05/2020  
  Trích yếu: V.v bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.  
Tệp đính kèm:
CVUB1875_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh